מכירה ורכישה של דירות מגורים

מכירה ורכישה של דירות מגורים

עסקאות מכר של מגרשים, נכסים מסחריים ובתי מגורים ליווי, ייצוג וטיפול בכל השלבים המקדמיים…

עסקאות מכר של מגרשים, נכסים מסחריים ובתי מגורים ליווי, ייצוג וטיפול בכל השלבים המקדמיים, בשלבי המשא ומתן, עריכת ההסכם, בדיקת הזכויות של הנכס  בדיקת עיקולים, משכנתאות, שעבודים, צווי הריסה וכדומה עד להשלמת העיסקה במלואה ורישום הזכויות בטאבו במהירות ומקצועיות.

הלווי המשפטי הנו עוד בשלב והמקדמי בטרם ההתקשרות בעסקה ועד להשלמת העסקה בהצלחה.

השארת תגובה