רכישת דירות חדשות מקבלן

רכישת דירות חדשות מקבלן

ליווי והדרכה של הרוכשים בשלבי ניהול המו"מ מול הקבלן, בדיקה מקיפה ומעמיקה של עורך דין את תנאי חוזה המכר תוך שימת דגש על זכויות הרוכשים, בדיקת הבטוחות המוצעות על ידי הקבלן, עמידה בזמנים ועוד.

חוזי שכירות  – עריכת הסכם השכירות, וידוא ובדיקת זכויות המשכיר בנכס, בדיקת הערבים המוצעים ויכולות התשלומים שלהם, והעמדת בטוחות מתאימות.

פינוי נכס  –  ניהול תביעה לפינוי נכס כנגד שוכר שמפר את הסכם השכירות או מפולש שמסרב לפנות

פירוק שיתוף במקרקעין  – פעמים רבות מוצאים עצמם בעלי נכס, שותפים בעל כורחם של אחרים בנכס, כמו במקרים של קבלת נכס בירושה. חשוב לדעת שניתן תמיד לפרק את השיתוף בבעלות על לנכס.

השארת תגובה